Algemene voorwaarden Fysio FitMama

Abonnement

 • U dient altijd te starten met een abonnement van 10 trainingen. Daarna kunt u evt. een nieuw abonnement afsluiten van 10 of 5 trainingen.
 • De eerste keer dat u komt trainen is de ingangsdatum van uw abonnement. U kunt de 10 trainingen in maximaal 12 weken opnemen en de 5 trainingen in maximaal 6 weken. Mocht u daarna nog trainingen overhouden dan komen deze te vervallen.
 • Voor de Fysio FitMama groepstraining is geen individuele test nodig. U kunt na overleg met een trainer deelnemen aan een proefles om te kijken of de training aansluit bij uw wensen en mogelijkheden. U dient vooraf een vragenlijst in te vullen zodat wij op de hoogte zijn van uw medische situatie en evt. bijzonderheden.
 • Mocht u om medische redenen niet meer kunnen sporten, uw uitgerekende datum nadert, of u al bevallen bent, kunt u de trainer vragen uw abonnement tijdelijk stop te zetten. De overgebleven trainingen kunt u dan na uw bevalling opnemen. Er vindt geen restitutie van het trainingsgeld plaats.
 • Het abonnement is individueel en kan niet door een ander worden overgenomen.

Huisregels

 • De trainingen vinden op verschillende tijdstippen en op verschillende locaties plaats. Neem contact op met onze praktijk voor meer informatie.
 • Het volgen van een training is altijd op afspraak.
 • Bij verhindering graag van tevoren even afmelden. U kunt zich afmelden door te bellen met Therapeutisch Centrum van Berkel 073-5475454 of door een boodschap achter te laten op het antwoordapparaat. Ook kunt u zich afmelden via de e-mail op info@fysiovanberkel.nl of via het contactformulier. U kunt uw gemiste training dan eventueel in dezelfde week nog inhalen mits er voldoende plaats is. in de groep.
 • Trainingstijden zijn onder voorbehoud. Wij behouden het recht om tijden en groepen aan te passen. Uiteraard zullen we er altijd voor zorgen dat er op het desbetreffende dagdeel wel getraind kan worden.
 • Tijdens algemeen erkende feestdagen is het Therapeutisch Centrum gesloten.
 • Wij willen u vragen om zelf te zorgen voor een flesje water en een handdoek.
 • De trainingen in de trainingstuin gaan in principe altijd door. Regen, wind en sneeuw zullen geen reden zijn om niet naar buiten te gaan omdat we ook overdekt kunnen trainen. Alleen als de weerssituatie gevaar oplevert (onweer) dan vervalt de training en kunt u deze later inhalen. Zorg ervoor dat u gekleed bent op het weer.

Betaling

U kunt uw abonnementsgeld op drie verschillende manieren voldoen;

 • Via een afgegeven machtiging. Bij automatische incasso zal de afschrijving van het abonnementsbedrag in twee termijnen plaatsvinden.
 • Wanneer een incasso wordt gestorneerd mag Therapeutisch Centrum van Berkel een bedrag van € 7,50 aan administratiekosten in rekening brengen om het bedrag alsnog te incasseren.
 • U kunt dient bij aanvang van uw trainingsperiode het totale abonnementsbedrag over te maken naar Therapeutisch Centrum van Berkel te Schijndel, ABN Amro IBAN nummer NL85ABNA 0245 6424 12. U ontvangt hiervoor een nota.
 • Bij aanvang van uw trainingsperiode kunt u ook het totale bedrag contant betalen bij uw trainer. U ontvangt hierover dan een bewijs van betaling.

Aansprakelijkheid

Therapeutisch Centrum van Berkel is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van Therapeutisch Centrum van Berkel of haar medewerkers.