Verslag bijeenkomst Cliëntenforum d.d. 10-05-2012

Introductie en voorstelronde

Iedereen wordt van harte welkom geheten en onderstreept wordt het belang van dit cliëntenforum. De feedback van onze cliënten komt uit het directe contact, klachtenprocedure, tiplijst, cliëntenenquêtes enzovoort maar dit leverde o.i. onvoldoende verbeterpunten op. We verwachten dan ook veel van dit samenzijn en deze werkwijze.
Er volgt een korte voorstelronde.

Inventarisatie-ronde

Per deelnemer wordt een eerste inventarisatie-ronde gemaakt t.a.v. verbeterpunten/aandachtspunten.
-Alle deelnemers geven aan zeer tevreden te zijn over de praktijk en met name de items persoonlijke aandacht, coaching, deskundigheid spelen een belangrijke rol
-Wijziging naar abonnementsvormen heeft in het begin gezorgd voor verwarring omdat voor een aantal cliënten de indruk bestond dat dit zorgde voor meer kosten. Alleen voor cliënten die veel afwezig zijn betekende het een kostentoename, maar juist niet voor de cliënten die wekelijks komen trainen. De abonnementsvorm is een stimulans om te komen trainen en dit was ook een van onze doelen: borgen van continuïteit bij het trainen. Daarnaast past het beter in onze bedrijfsvoering om de trainingsgroepen rendabel te maken.

Verbeterpunten zijn:

 • Herkenbaarheid. Bij de lijst namen/functies die in de wachtkamer hangt foto`s plaatsen en het dragen van een naamplaatje op het shirt of naam op het shirt. De bedrijfskleding is wel duidelijk zichtbaar.
 •  Communicatie:
 • toestellen nummeren en dit laten corresponderen met de nummers op de trainingskaarten i.p.v. het gebruiken van een toestelnaam zoals concept 2 enz.
 • in het trainingsprogramma duidelijk aangeven wat je traint zoals cardio-fitness, krachttraining enzovoort (trainer, trainingskaart). En de trainingsopbouw en schema meer transparant maken naar de cliënt toe. (wat train ik, en waarom train ik dit enz.)
 • algemene voorwaarden voor het TTC zijn niet duidelijk zichtbaar. Ze worden wel meegegeven bij het afsluiten van het eerste abonnement en staan in de wachtkamer. Mogelijkheden zijn ophangen van de algemene voorwaarden in TTC en/of meegeven bij het afsluiten van een nieuw abonnement
 • goede presentatie van onze producten zoals eenmalig consult, telefonisch contact enzovoort. Mogelijkheden zijn o.a. nieuwsbrief, trainer, presentatie in wachtkamer en TTC enz.
 • waar moet ik zijn met mijn vragen over administratie, gezondheid, sporten enz. Communicatie via folder/wachtkamer/TTC?
 • In nieuwsbrief of op website een onderdeel: veelgestelde vragen bv. Wat te doen bij pijn in mijn heup bij artrose enz.
 • Algemeen:
 • Een ruimere mogelijkheid om trainingen in te halen als er uitval is door sluiting i.v.m. officiële feestdagen/vrije dagen
 • Het water wat klaar staat in TTC is niet altijd lekker (afwasmiddel?) en soms lauw
 • De muren van het afbraakpand naast ons (nr 18) zijn niet netjes. Aangegeven is dat we in overleg zijn met de gemeente en mogelijk een stuk van de grond kunnen huren en dan kunnen extra parkeerplaatsen in combinatie met een beweegruimte voor cliënten gecreëerd worden. Uiteraard wordt de muur dan aangepakt, maar helaas hebben we daar nu geen zeggenschap over.
 • Het is niet voor buitenstaanders duidelijk dat je op het TTC kunt trainen zonder dat je eerst in de fysiotherapie bent geweest.
 • Koffie tijdens de trainingen
 • Muziek staat soms te hard waardoor je anderen niet verstaat en contacten mist.
 • Doordat de groepen van maandagochtend verschuiven wordt een bestaande groep uit elkaar gehaald en dit wordt als heel vervelend ervaren. Dit wordt direct met Wilma besproken.

Wanneer is de zorg goed? Wat vindt u belangrijk?

Deze vraag is in het cliëntenforum neergelegd en hierop zijn de volgende antwoorden gekomen:

 • Coaching en stimulering/positieve bekrachtiging. En ook aandacht voor alle aspecten van de cliënt (zoals thuissituatie, werksituatie, psychische aspect enz.)
 • Bewuste doelen stellen. In de fysiotherapie en bij aanvang van het trainen is dit altijd het geval maar dit blijft ook belangrijk in het TTC voor de cliënten die al langer trainen.
 • Maatwerk voor alle cliënten in persoonlijke behandeling/ trainingsschema`s enzovoort.
 • Aansluiting van het TTC op de fysio en van de fysio op het TTC door kleinschaligheid, maatwerk, communicatie trainers/fysiotherapeuten enz.
 • Zowel in de fysio als TTC heldere communicatie over klachten en mogelijkheden om toch aangepast te sporten/bewegen of sporthervatting op te starten
 • Sociale contacten in trainingsgroepen zijn belangrijk

Afsluiting

Na een korte rondvraag komt het forum tot de conclusie dat een vervolgbijeenkomst wenselijk is. Over een half jaar komen we opnieuw bij elkaar.
Een kleine attentie wordt uitgereikt en de deelnemers worden van harte bedankt voor hun feedback die door ons als zeer waardevol wordt ervaren.