Verslag bijeenkomst cliëntenforum 16 december 2015

Introductie

Iedereen wordt van harte welkom geheten, 7 personen nemen vandaag deel aan dit forum. Wij vinden het cliëntenforum zeer belangrijk voor onze praktijk omdat in het verleden is gebleken dat dit zorgt voor actiepunten en verbeterpunten.

Kort wordt ingegaan op de notulen van het forum in mei. Het verbeterpunt t.a.v. bevestigingspunten/ophanghaakjes op de toestellen voor de trainingskaarten is door ons uitgesteld i.v.m. ziekteverlof Bart, maar staat nog op de actielijst.

Er wordt n.a.v. van de notulen van vorige keer en de briefwisseling met een forumlid nogmaals kort uitleg gegeven over hoe wij omgaan met reclame maken en wat daarbij de regels zijn binnen het KNGF (Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie)


Eerste rondje opmerkingen/ tips/ suggesties

Er wordt een rondje gemaakt waarbij alle deelnemers hun opmerkingen/tips/suggesties geven voor zowel de fysiotherapie als het trainingscentrum.  Daarbij is er door sommige cliënten vooraf navraag gedaan bij medecliënten. Hierbij de feedback van de cliënten en tevens het evt. actiepunt wat wij naar aanleiding van het cliëntenforum hebben opgesteld.

 • Naar aanleiding van het onderwerp reclame maken wordt er aangegeven dat het voor de praktijk niet nodig is om reclame te maken in b.v. de plaatselijke krant omdat mond op mondreclame veel beter is. Verbeterpunten in de uitstraling van de praktijk zijn wel:
  – Duidelijk laten zien dat trainen bij ons ook mogelijk is zonder tussenkomst van de fysiotherapie
  – Ook in de omliggende dorpen, zoals bijvoorbeeld Eerde, laten zien waar onze praktijk voor staat (zowel voor de fysiotherapie als voor het trainingscentrum).
  Yvette maakt een plan van aanpak voor 31-03-2016
 • Het revalidatiecentra vond het prettig dat de cliënt een evaluatiebrief bij zich had die haar fysiotherapeut had gemaakt. Zij gaven aan dit maar zelden te ontvangen van andere praktijken terwijl dit wel zeer prettig is.
  Yvette benadrukt tijdens het eerste overleg in januari nogmaals, dat altijd rapportage naar een specialist wordt meegegeven. Dit ook in het geval dat de cliënt via de fysiotherapeut naar de huisarts gaat en dan wordt verwezen naar de specialist. Zo krijgt de specialist direct een beeld van de reeds ingesteld behandeling.  
 • Is het mogelijk om een klok op te hangen in de wachtkamer?
  Yvette bekijkt voor 31-1-2016 of dit gewenst is en zo ja op welke plaats in de wachtkamer of in de aankomsthal deze evt. komt te hangen.  
 • Een mede-cliënt wil graag zwaardere gewichten in de trainingszaal.
  Bart bekijkt voor 31-1-2016 de mogelijkheid voor de aanschaf van zwaardere dumbells of verstelbare dumbells met losse schijven.  
 • Het is lastig dat je elke keer opnieuw moet inloggen bij Hello Fysio. Kan dit ook anders? Mark H. heeft deze vraag al eerder besproken met Hello Fysio en zij zijn op dit moment een aantal opties aan het ontwikkelen zoals de app voor de telefoon waarbij je automatisch ingelogd blijft. Wij volgen dit nauwkeurig en laten dit via onze nieuwsbrief aan de cliënten weten.
 • Is het mogelijk om korting te ontvangen wanneer je met meerdere personen uit één gezin traint of als je iemand anders binnen brengt of als je al langere tijd komt trainen.
  Het thema klantgerichtheid staat al enkele maanden op de agenda tijdens het teamoverleg. Er zijn de afgelopen tijd al meerdere opties voor kortingsacties bekeken en Yvette is dat al aan het uitwerken. Voor 31-3-2016 zijn hierin keuzes gemaakt en wordt u hierover geïnformeerd via onze nieuwsbrief en website.
 • De nieuwsbrief wordt nog niet automatisch naar nieuwe cliënten van het trainingscentrum verstuurd. Marion gaat net zoals bij nieuwe cliënten fysiotherapie, deze cliënten een email sturen met een uitnodiging om zich aan te melden voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Daarnaast controleren de trainers of er cliënten zijn die nu al bij ons trainen en deze nieuwsbrief nog niet ontvangen maar dit wel graag willen. Zij zullen de cliënten dan aanmelden of vertellen hoe de cliënt zichzelf via onze website kan aanmelden.
 • Is er al uitgezocht wat de mogelijkheden zijn voor normen voor mannen en vrouwen per leeftijdscategorie voor jet trainingscentrum? Dit is vorig cliëntenforum al besproken waarbij niet iedereen aanwezig was daarom hebben we nogmaals aangegeven dat er nauwelijks wetenschappelijk onderbouwde normen zijn. Bij uithoudingsvermogen en spierkracht spelen diverse persoonlijke en externe factoren een rol. Er kan wel gescoord worden op normen voor gezond bewegen, handknijpkracht, eventueel BMI en buikomvang en een fietstest.
  In januari starten we met een nieuwe wijze van kaarten schrijven en hierbij gaan we ook de uitkomst van (her)testen noteren in een computersysteem. Uiteraard zullen we deze werkwijze evalueren in het volgende cliëntenforum. 
 • Wat heeft het echo-apparaat al opgeleverd? Het echo-apparaat blijft voor ons een uitstekend diagnostisch meetinstrument voor o.a. diverse spier-, pees-, en gewrichts- aandoeningen en het is ook een goed instrument om het therapeutisch proces te evalueren.


Brainstorm sessie

We hebben een hele korte brainstorm sessie gehouden waarbij we de cliënten hebben gevraagd kort te benoemen wat zij ‘ goede zorg’ vinden in zowel de fysiotherapie als het trainingscentrum. Deze items gaan wij gebruiken om het thema klantgerichtheid binnen onze praktijk verder uit te werken.

 • Persoonlijke begeleiding
 • Testen
 • Juiste aantal behandelingen, niet door behandelen.
 • Eerlijkheid, respect
 • Deskundigheid
 • Adviseren
 • Duidelijkheid
 • Klantgerichtheid
 • Hoe ga je met volwassenen en kinderen om
 • Aandacht voor lichaam en geest
 • Communicatie met externen
 • Vertrouwen in behandelaar/ vertrouwen krijgen door behandelaar
 • Stimuleren
 • Waar start de behandeling, bij de fysio of huisarts?
 • Duidelijke taal
 • Serieus genomen worden
 • Laagdrempelig

 

Rondvraag

Er zijn geen items voor de rondvraag.

 

Afsluiting

Het uur is voorbij gevlogen en er zijn veel onderwerpen besproken. Alle deelnemers worden weer hartelijk bedankt voor hun deelname en hebben een kleine attentie gekregen.