Verslag bijeenkomst Cliëntenforum d.d. 19-12-2012

Introductie en voorstelronde

Iedereen wordt van harte welkom geheten. Het cliëntenforum bestaat uit 4 leden en er volgt een korte voorstelronde omdat een nieuwe deelnemer aanwezig is.

Inventarisatie-ronde

Per deelnemer wordt een eerste inventarisatie-ronde gemaakt t.a.v. verbeterpunten/aandachtspunten.
Alle deelnemers zijn opnieuw zeer tevreden over de praktijk en met name de items aandacht, empatisch vermogen van de therapeut scoren hoog. Als zeer prettig wordt ervaren dat de therapeuten duidelijk aangeven wat de mogelijkheden van een behandeling zijn, maar ook de behandeling afbakenen en veel oog hebben voor de diverse factoren die een rol spelen bij de klachten.

Verbeterpunten:

 • Apparatuur: Leg press piept door de ketting en de steun is moeilijk te verzetten, stang lat pulley glijdt niet goed, zadel nieuwe fiets schuift naar voren
 • Naast de maandelijkse nieuwsbrief wordt extra informatie-voorziening op prijs gesteld. Informatie met name gericht op de items bewegen en gezondheid, bewegen en mentale beïnvloeding, bewegen en ouder worden
 • Indien relevant uitleg geven over het doel van een oefening in relatie tot ADL-activiteiten zoals waarom gebruik je een bepaalde hoogte van een stepbank enzovoort.

Wat vindt u kwaliteit, wat vindt u belangrijk als u ergens een product en of dienst inkoopt. Wanneer bent u tevreden en komt u terug.

Deze vraag is het cliëntenforum voorgelegd en hierop volgde een bevlogen discussie. Samenvattend zijn de volgende items benoemd:

 • Assortiment
 • Bediening/medewerkers
 • Overzichtelijk
 • Geen tegenstrijdige informatie/voorlichting
 • Eerste klik met een persoon is belangrijk
 • Eerste indruk is belangrijk
 • Authenticiteit, echtheid uitstralen aan de klant zodat ook zichtbaar is dat je je werk leuk vindt
 • Eenvoud
 • Geen gebakken lucht of mooie praatjes
 • Vakmanschap
 • Wederzijds respect
 • Je moet zelf doen wat je uitstraalt/zegt
 • Kennis en kunde van medewerkers: verschil in beroep en functie (voorbeelden zijn de onderwijsassistent  en de leerkracht, de dokter en een doktersassistente)
 • Leveren van maatwerk
 • Bejegening moet respectvol zijn maar ook afgestemd op de ander. (taalgebruik afstemmen op de ander)
 • Prijs- kwaliteit verhouding
 • Kwaliteit t.o.v. idealisme. Het goed willen doen voor de klant. Dit maakt je wel kwetsbaar t.o.v. anderen/beunhazen/de markt
 • Kwaliteit betaalt zichzelf op den duur.

Actiepunten

 1. Controle leg press en lat pulley, zadel voor 01-01-2013
 2. Extra informatie rond bewegen en gezondheid, ouder worden en mentale gesteldheid verzamelen en presenteren binnen de praktijk of via extra nieuwsbrief of soort prikbord (in de praktijk en op de website) start voor 01-04-2013
 3. Teambespreking 08-01:  doelen oefening in relatie tot ADL-activiteiten
 4. Vertaling van de items kwaliteit in een high performance framework voor de praktijk voor 01-12-2013

Ook deze bijeenkomst is voor ons zeer inspirerend en waardevol geweest en ook de discussie over kwaliteit werd vol enthousiasme gevoerd. Over ongeveer een half jaar nodigen we iedereen graag opnieuw uit.

Een kleine attentie wordt uitgereikt en de deelnemers worden van harte bedankt voor hun feedback/inzet.