Verslag bijeenkomst cliëntenforum d.d. 20-05-2015

1. Introductie

Iedereen wordt van harte welkom geheten, 5 personen nemen vandaag deel aan dit forum. Wij vinden het cliëntenforum zeer belangrijk voor onze praktijk omdat in het verleden is gebleken dat dit zorgt voor actiepunten en verbeterpunten. Kort wordt ingegaan op de notulen van het forum in oktober. Het verbeterpunt n.a.v. het cliëntenforum (anders opbergen van de vragenlijsten trainingscentrum) en de andere actiepunten zoals normen voor fysieke gezondheid, weetjes vanuit de nieuwsbrief op de website, evaluatie trainingskaarten.

2. Inventarisatie-ronde

Per deelnemer wordt een eerste inventarisatieronde gemaakt t.a.v. verbeterpunten/aandachtspunten. De deelnemers hebben eventueel met de achterban (zoals leden trainingsgroep) ruggenspraak gehouden.

Feedback t.a.v. de volgende onderwerpen:

 • Koffie drinken in de trainingszaal wat kan zorgen voor overlast. De vraag is of er een andere mogelijkheid is om dit te organiseren. Dit wordt als actiepunt opgepakt
 • Het bezet houden van de trainingsapparaten doordat cliënten met elkaar zitten te kletsen. Dit wordt als actiepunt opgepakt
 • Cliënten voelen zich opgejaagd als een andere sporter voor hun neus staat te wachten tot het toestel vrij is. Dit wordt als actiepunt opgepakt
 • Het TV-scherm gaat te snel in de wachtkamer (wordt al aangepast door ons)
 • Is het toegestaan om reclame te maken in de krant voor echografie? Dit thema is besproken. Vroeger mocht je geen reclame maken maar nu profileren we ons als we iets nieuws te bieden hebben.
 • Hoe wordt echo binnen de praktijk toegepast en hoe wordt dit gecommuniceerd naar de huisarts. Er volgt (met toestemming van de cliënt) altijd een rapportage naar de huisarts waarbij wij beschrijven wat de bevindingen zijn.

3. Vragen.

Er zijn diverse vragen geformuleerd waarover uitgebreid gesproken wordt. De vragen zijn gericht op de volgende items:

 • Basale houding van de therapeuten/trainers. Dit wordt beschreven als goed met een grote betrokkenheid en persoonlijke aandacht voor de cliënt
 • Sfeer: belangstelling voor elkaar in de groepstrainingen, persoonlijke veiligheid is groot.
 • Zorggerelateerde en persoonlijke aandacht. Uitstekend
 • Eenrichting communicatie (informeren, uitleg geven). Verloopt uitstekend, blijf alert op cliënten die geen/weinig aandacht vragen maar wel hulp nodig hebben. Er is ruim voldoende uitleg over hoe/ wat iemand aan het trainen is en het is fijn dat je gecorrigeerd wordt in uitvoeren van oefeningen / krijgen van instructies
 • Zorginhoudelijke kennis en vaardigheden. Er is een duidelijk bewustzijn dat iedere therapeut anders is. Op dit moment wordt dry needling gemist. Er is besproken dat collega`s in het najaar scholing gaan volgen.
 • Kwaliteit van middelen. Tevreden over middelen en faciliteiten zoals wachtruimte, koffie. De muur bij de parkeerruimte is niet fraai
 • Kwaliteit van processen. Wachttijden en doorlooptijden. Verzetten van trainingsafspraken. Goed dit is t.o.v. een 10 jaar geleden veel verbeterd.
 • Toegankelijkheid en bereikbaarheid. Goed
 • Organisatie van de zorg. Planning van afspraken goed
 • Ruim voldoende informatie over allerlei klachten en leefstijl. Lastig is dat je het trainingsschema niet goed op het toestel kunt bevestigen zodat je tijdens de oefening nog kunt controleren of je het juiste aantal herhalingen hebt enzovoort. Een andere cliënt geeft aan dat het werken met een Key ook heel vervelend kan zijn. Besproken is of het cliëntenforum tijdig wordt aangekondigd. Dit is het geval d.w.z. de deelnemers van het vorige forum worden persoonlijk uitgenodigd en voor de anderen wordt dit gecommuniceerd via nieuwsbrief en poster op de praktijk.
 • Afnemen NPS formulier trainingscentrum. Als test wordt een NPS formulier ingevuld (2 vragen) door de deelnemers. Dit formulier willen we graag gebruiken in het najaar om in kaart te brengen wat de Netto Promotor Score binnen de trainingsactiviteiten is. Dit zorgt voor een aanpassing van de tekst.

 4. Rondvraag

Geeft aan dat alles besproken is en dat de deelnemers tevreden zijn over de praktijk en het functioneren van het forum.

5. Verbeterpunten –

6. Actiepunten:

 • Bij het overleg van 26-05 worden de thema`s besproken t.a.v. koffie drinken trainingszaal, bezet houden apparaten, cliënten die een andere sporter opjagen
 • Het TV scherm is voor 30-05 aangepast.
 • Nagaan wat de mogelijkheden zijn om een trainingsschema op het toestel te bevestigen. Bart voor 10-06
 • Nagaan of bijwerken van de muur bij parkeerruimte mogelijk is. Bart voor 10-06
 • Aanpassen NPS formulieren voor trainingsgroepen voor 23-05 Yvette
 • Cliëntenforum plannen in november/december en tijdig huidige deelnemers persoonlijk uitnodigen. Yvette oktober 2015