Verslag bijeenkomst Cliëntenforum d.d. 22-01-2014

1. Introductie en voorstelronde

Iedereen wordt van harte welkom geheten, 4 personen nemen vandaag deel aan dit forum.  Het belang van dit cliëntenforum wordt uitgelicht. Want de feedback vanuit Fysio Prestatie Monitor (wat de tevredenheid meet van de cliënten fysiotherapie) geeft wel een goed overzicht/scores maar nauwelijks verbeterpunten. Terwijl deze bijeenkomsten juist wel voor veel input zorgen.

2. Korte nabespreking verbeterpunten/actiepunten n.a.v. het overleg van 29-05-2013

 • Nieuwe cliënten worden voorgesteld tijdens de training
 • Een alarmknop is geïnstalleerd in het trainingscentrum en in de diverse cabines
 • Informatievoorziening naar de cliënt en verwijzer t.a.v. echo is afgestemd middels een folder voor cliënten en een nieuwsbrief voor de verwijzers. Voor half februari wordt dit item tijdens het praktijkoverleg definitief afgesloten met afspraken t.a.v. interne verwijzingen voor echo, uniforme wijze van rapporteren naar huisartsen enz.
 • Informatievoorziening in de trainingscentrum en of kleedkamer t.a.v. diverse abonnementsvormen, voeding, gezonde beweging productie is beschikbaar
 • Alle folders (ook t.a.v. gedrag, assertiviteit, mindfulness) staan op de website.
 • Uitbouw van verdere samenwerking dietiste/psycholoog is een proces wat nog steeds gaande is.

3. Inventarisatie-ronde

Per deelnemer wordt een eerste inventarisatieronde gemaakt t.a.v. verbeterpunten / aandachtspunten.
De deelnemers hebben met de achterban (zoals leden trainingsgroep) ruggespraak gehouden.
Feedback t.a.v. de volgende onderwerpen:

 • Het gebruik/aanwezigheid van de alarmknop is niet bij alle cliënten bekend
 • Aanpassen telefoonprotocol met bijvoorbeeld voorkeurstijden om gebeld te worden
 • Schoonmaken van trainingstoestellen na gebruik
 • Onderbreken of stopzetten van een abonnement met medische verklaring
 • Vraag t.a.v. belasting-belastbaarheid. Met welke hartfrequentie mag je b.v. fietsen?

4. Waarde, bronnen van waarde, satisfiers, dissatisfiers

Uitgebreid is het bovenstaand thema besproken en zijn vragen beantwoord zoals:

 • Zijn er op het onderdeel van de basiswaarden (zoals planning, afspraken, verzetten, trainingsschema`s, aanpassingen bij problemen, informatie voorziening, interactie met medewerkers) nog verbeterpunten?
 • Zijn er onderdelen van de dienst/product wat u een verbetering zou vinden. Mogelijkheden die je niet had verwacht?

5. Rondvraag

kapstok in kleedruimte aanpassen met kleine en grote haak (nu valt alles eraf) en mogelijk een plank voor de tassen.

 • Actiepunten
 • Aanpassen telefoonprotocol en dit communiceren naar alle cliënten (voor 15-02 Yvette)
 • In de eerste week van februari aandacht voor functie alarmknop in TTC en dit ook verwerken in de nieuwsbrief van februari (Sanne).
 • In de eerste week van februari aandacht voor schoonmaken toestellen na gebruik en dit ook verwerken in de nieuwsbrief van februari (Sanne)
 • Voorwaarden trainingscentrum / Fysio Fitplus voor onderbreken abonnement opnieuw formuleren (voor 28-02 Sanne)
 • In teamvergadering februari inbrengen items: platform voor bewegen; activiteiten t.a.v. bewegen zoals fietsmiddag, wandelmiddag enzovoort 1x in de 3-4 maanden, faciliteren van contacten (“op zoek naar wandelmaatje”) om te kunnen bewegen. Satisfiers: wat zijn onze mogelijkheden. (Yvette februari)