Evaluatie fysioprestatiemonitor 2013

Algemeen

 • Er zijn 206 enquêtes volledig ingevuld
 • Leeftijden: 96,6% is ouder dan 16 jaar en 3,4 procent is jonger dan 16 jaar of vult de enquête in voor haar kind of naaste
 • 56,8% is in de leeftijd van 45 en 64 jaar en 12,7% is tussen 65 en 80 jaar of ouder en 24,3% is in de leeftijd van 25 tot en met 44 jaar.
 • Verdeling over sekse: 41,2% mannen en 58,8% vrouwen
 • 99,5% van de respondenten is op de praktijk behandeld en 0,5% aan huis
 • De telefonische bereikbaarheid wordt door 48,5% gescoord als goed (altijd) en 28,2% als meestal en soms door 8,3%. Hierbij heeft 14,5% niet gebeld met de praktijk.
 • 93,2% van de respondenten vindt dat de therapeut altijd voldoende tijd besteed aan de cliënt en 5,3% meestal

De CQ-index fysiotherapie bevat 5 thema`s waarop gerapporteerd wordt. Deze 5 thema`s omvatten verschillende items/vragen en vormen samen een gemiddelde, gemeten vanuit de ervaring van de cliënt.
De volgende 5 thema`s en bijbehorende vragen zijn te onderscheiden:

 • Informatievoorziening. Dit thema bestaat uit 4 vragen met betrekking tot begrijpelijke uitleg en advies vanuit de therapeut.
 • Bejegening. Dit thema bevat 4 vragen met betrekking tot benadering, aandacht en het actief luisteren van de fysiotherapeut.
 • Participatie en Therapietrouw. Dit thema bevat 4 vragen met betrekking tot (controle van) advies over voorkomen van klachten en thuisoefeningen.
 • Verwachtingsmanagement behandelproces. Dit thema bevat 4 vragen met betrekking tot het aansluiten van (de duur en resultaat van) het behandelproces en de verwachtingen van de cliënt.
 • Ervaren behandelkwaliteit. Dit thema bevat 3 vragen met betrekking tot het ervaren resultaat van de behandelingen en de tevredenheid/vertrouwen van de cliënt hierover

 Conclusie:

 • De gemiddelde score van de praktijk is 8,79
 • Deze 5 thema`s scoren allen identiek zowel op praktijkniveau als op niveau van de individuele therapeut.
 • 70% van de respondenten geeft een beoordeling van een 9 of 10 en 27,6% een cijfer tussen de 7-8.

Verbeterpunten:
De feedback vanuit de open vragen zorgt voor de volgende aandachtspunten:

 • Nagaan of een overdekte fietsenstalling tot de mogelijkheden behoort
 • Communicatie naar de cliënt optimaliseren t.a.v. telefonische bereikbaarheid, inspreken antwoordapparaat/terugbellen en t.a.v. betreden van behandelcabine door collega`s
 • Nagaan of informatievoorziening in de wachtkamer middels tv-scherm tot de mogelijkheden behoort

De feedback vanuit de CQ-index:

 • Verwachtingsmanagement: bij het bespreken van het behandelplan nadrukkelijk nagaan of de verwachtingen van de cliënt overeenkomen met de verwachte duur en resultaat van het behandelproces.