Evaluatie Fysioprestatiemonitor 2016

Fysio Prestatie Monitor is een digitale vragenlijst, die ingezet wordt door een volledig onafhankelijke partij Qualiview. Deze organisatie verzamelt data over de kwaliteit van de zorg. Deze CQ- index bevat 5 thema`s waarop gerapporteerd wordt. Deze 5 thema`s omvatten verschillende items/vragen en vormen samen een gemiddelde, gemeten vanuit de ervaring van de cliënt. De volgende 5 thema`s zijn te onderscheiden:

 • Informatievoorziening
 • Bejegening
 • Participatie en therapietrouw
 • Verwachtingsmanagement behandelproces
 • Ervaren behandelkwaliteit

Algemene procesgegevens

 • In 2016 zijn door ons 1140 activiteiten aangeboden en hiervan zijn door Qualiview 773 uitnodigingen verstuurd (66,24%) en uiteindelijk hebben 252 cliënten deze enquête ingevuld. Dit is een netto respons van 32,6%
 • Sekse: 36,7% is ingevuld door een man en 63,3% door een vrouw
 • Leeftijd:
  • 15 jaar of jonger 5,2%
  • 16 – 34 jaar 11,1%
  • 35 – 44 jaar 8,7%
  • 45 – 54 jaar 23,0%
  • 55 – 64 jaar 25,8%
  • 65 – 74 jaar 21,4%
  • 75 en ouder 4,8%

Score

 • In 2016 is de gemiddelde score van onze praktijk 8.92
 • De thema`s informatievoorziening, bejegening, participatie en therapietrouw en ervaren behandelkwaliteit scoren boven het landelijk gemiddelde
 • 65% van de respondenten geeft een beoordeling van een 9 of 10!