Evaluatie Fysioprestatiemonitor 2014

De Fysio Prestatie Monitor (FPM) is een online kwaliteits- en tevredenheidmeting onder cliënten van onze praktijk voor fysiotherapie. Dit tevredenheidonderzoek bevat vragen over onze hulpverlening. Door feedback van onze cliënten krijgen wij extra inzicht in ons handelen en kunnen we beter inspelen op uw wensen en de kwaliteit van onze diensten op een hoger niveau brengen.

Dit onderzoek bevat 5 thema`s waarop gerapporteerd wordt. Deze 5 thema`s omvatten verschillende items/vragen en vormen samen een gemiddelde, gemeten vanuit de ervaring van de cliënt.
De volgende 5 thema`s en bijbehorende vragen zijn te onderscheiden:

 • Informatievoorziening. Dit thema bestaat uit 4 vragen met betrekking tot begrijpelijke uitleg en advies vanuit de therapeut.
 • Bejegening. Dit thema bevat 4 vragen met betrekking tot benadering, aandacht en het actief luisteren van de fysiotherapeut.
 • Participatie en Therapietrouw. Dit thema bevat 4 vragen met betrekking tot (controle van) advies over voorkomen van klachten en thuisoefeningen.
 • Verwachtingsmanagement behandelproces. Dit thema bevat 4 vragen met betrekking tot het aansluiten van (de duur en resultaat van) het behandelproces en de verwachtingen van de cliënt.
 • Ervaren behandelkwaliteit. Dit thema bevat 3 vragen met betrekking tot het ervaren resultaat van de behandelingen en de tevredenheid/vertrouwen van de cliënt hierover

Deze enquête is door 156 cliënten ingevuld, hiervan waren 65% van het vrouwelijk geslacht. De indeling in leeftijdsgroepen is als volgt: 0-24 jaar heeft ruim 8% deelgenomen en van 35-54 jaar ruim 40% en tussen de 55-74 jaar was dit ruim 40% en boven de 75 jaar 4,6%

Score:

 • De gemiddelde score van de praktijk is 9,0
 • Deze 5 thema`s scoren op praktijkniveau:
  – informatievoorziening: 3.8
  – bejegening: 3.9
  – participatie en therapietrouw: 3.6
  – Verwachtingsmanagement: 3.5
 • 69 % van de respondenten geeft een beoordeling van een 9 of 10, dit zijn dus onze ambassadeurs

Al deze scores liggen boven het gemiddelde van alle deelnemende praktijken.

Aandachtspunt betrof de telefonische bereikbaarheid. Hierop hebben wij begin 2014 een verbeterpunt ingezet (o.a. bij elk eerste bezoek zit een extra schrijven t.a.v. bereikbaarheid). De telefonische bereikbaarheid is in het jaar 2014 verbeterd. De groep die aangeeft dat we nooit bereikbaar zijn (1,2%) en altijd bereikbaar zijn (53,2%) zijn nagenoeg identiek gebleven. De verbetering zit in de groep die aangeeft dat we soms bereikbaar zijn, dit is gedaald van 13% naar 6,4% en de groep die aangeeft dat we meestal bereikbaar zijn is gestegen van 17,4% naar 27,5%

Actiepunt:

Er zijn voor ons geen directe verbeterpunten te benoemen vanuit dit tevredenheidondezoek, ook niet vanuit de open vragen. Maar we blijven per kwartaal evalueren en indien nodig kunnen op therapeut- en of praktijkniveau verbeteringen doorvoeren.