Evaluatie Fysio Prestatie Monitor eerste kwartaal 2014

Algemeen

 • Er zijn 197 aangeboden activiteiten waarvan in dit eerste kwartaal 49 uitnodigingen verstuurd en 26 zijn niet ingevuld. Dit maakt een respons van 23 enquêtes volledig ingevuld. Van een aantal aangeboden activiteiten werden 148 activiteiten afgewezen (15 al 365 dagen eerder ook al aangeboden, 89 meer dan 60 dagen geleden afgesloten, 44 geen of geen geldig e-mailadres)
 • Sekse: 39,1% is ingevuld door een man en 60.9% door een vrouw
 • Leeftijd:

– 35 – 44 jaar       26.1%
– 45 – 54 jaar       34,8%
– 55 – 64 jaar       13,0%
– 65 – 74 jaar       17,4%De CQ-index fysiotherapie bevat 5 thema`s waarop gerapporteerd wordt. Deze 5 thema`s omvatten verschillende items/vragen en vormen samen een gemiddelde, gemeten vanuit de ervaring van de cliënt.
De volgende 5 thema`s en bijbehorende vragen zijn te onderscheiden:

 • Informatievoorziening. Dit thema bestaat uit 4 vragen met betrekking tot begrijpelijke uitleg en advies vanuit de therapeut.
 • Bejegening. Dit thema bevat 4 vragen met betrekking tot benadering, aandacht en het actief luisteren van de fysiotherapeut.
 • Participatie en Therapietrouw. Dit thema bevat 4 vragen met betrekking tot (controle van) advies over voorkomen van klachten en thuisoefeningen.
 • Verwachtingsmanagement behandelproces. Dit thema bevat 4 vragen met betrekking tot het aansluiten van (de duur en resultaat van) het behandelproces en de verwachtingen van de cliënt.
 • Ervaren behandelkwaliteit. Dit thema bevat 3 vragen met betrekking tot het ervaren resultaat van de behandelingen en de tevredenheid/vertrouwen van de cliënt hierover

Conclusie:

  • De gemiddelde score van de praktijk is 8,8
  • Deze 5 thema`s scoren op praktijkniveau:

– informatievoorziening: 3.9
– bejegening: 3.9
– participatie en therapietrouw: 3.6

   ( laagste score op het item: vraagt de fysio wat je gedaan heb met de adviezen)

– verwachtingsmanagement: 3.4

  (laagste score op het item: in hoeverre komt het resultaat van de behandeling overeen met uw verwachting 3,0)
 • 61 % van de respondenten geeft een beoordeling van een 9 of 10 en 35 % een cijfer tussen de 7-8. Een score van 6 of lager wordt gegeven door 4.3% De netto promotor score is 61%

Aandachtspunt vanuit Fysiotopics afstudeersamenvatting van Ed Deen betrof de telefonische bereikbaarheid. Hierop hebben wij recentelijk een verbeterpunt ingezet (o.a. bij elk eerste bezoek zit een extra schrijven t.a.v. bereikbaarheid). Het is belangrijk om te zien of dit voor een verbeterde score in de loop van het jaar gaat zorgen. In het eerste kwartaal scoren we hierop.

Telefonisch Bereikbaarheid  Q1 2014 2013
Nooit 0% 0,5%
Soms 13% 8,3%
Meestal 17,4% 28,2%
Altijd 52,2% 48,5%
Niet gebeld 17,4% 14,6%

Verbeterpunten: Algemeen
De feedback vanuit de open vragen zorgt voor de volgende aandachtspunten:

 • Er is geen feedback vanuit open vragen gegeven.

De feedback vanuit de CQ-index:

 • Niet alleen navragen hoe het gegaan is met de oefeningen en instructies maar ook met de adviezen die zijn gegeven.
 • Verwachtingsmanagement: bij het bespreken van het behandelplan nadrukkelijk nagaan of de verwachtingen van de cliënt overeenkomen met de verwachte duur en resultaat van het behandelproces.