Evaluatie fysioprestatiemonitor 2012

Algemeen

 • Er zijn 163 enquêtes volledig ingevuld
 • Leeftijden: 92% is ouder dan 18 jaar en 3% is jonger dan 18 jaar en 5% is ingevuld door de ouder over de behandeling van een kind
 • De gemiddelde leeftijd is 47 jaar, waarvan de jongste 0 jaar en de oudste 74 jaar
 • Verdeling over de sekse: 69% vrouwen en 31% mannen
 • De telefonische bereikbaarheid wordt gescoord met 54% goed en 26% meestal en 6% heeft niet gebeld
 • Na het inspreken van de telefoonbeantwoorder wordt 44% meestal/altijd binnen een uur gebeld en 46% soms
 • 99% van de respondenten is op de praktijk behandeld
 • 96% geeft aan zelf de fysiotherapeut te kunnen kiezen
 • Goede bereikbaarheid met het eigen vervoersmiddel naar de praktijk  wordt door 78% altijd en 15% meestal aangegeven
 • 64% van deze cliënten kon binnen 3 tot 7 dagen terecht bij de fysiotherapeut en 33% binnen 2 dagen
 • 85% wordt altijd binnen 15 minuten na de afgesproken tijd de behandeling gestart en bij 12% meestal

De CQ-index heeft 4 thema`s te weten informatie-voorziening, bejegening, participatie / therapietrouw en ervaren behandelkwaliteit.
Deze 4 thema`s scoren allen identiek zowel op praktijkniveau als op niveau van de individuele therapeut.
De gemiddelde score van de praktijk is 8.8

De vier thema`s zijn opgebouwd uit diverse items:

 1. Informatie-voorziening bevat items als duidelijk uitleg wat de therapeut doet, probeerde de therapeut het probleem te begrijpen, uitleg over oefeningen thuis, adviezen voor dagelijks gebruik, stond de therapeut open voor vragen, begrijpelijke uitleg
 2. Bejegening met items als rekening houden met speciale wensen, besteedde de therapeut voldoende tijd aan u, vraagt de therapeut regelmatig hoe het met u gaat, werd u beleeft behandeld, werd er aandachtig naar u geluisterd, werd u serieus genomen, voelde u zich op uw gemak
 3. Participatie / therapietrouw met items kreeg u advies om nieuwe klachten te voorkomen, werd aan u gevraagd of uw oefeningen thuis goed gingen, werd er gevraagd wat u met de adviezen heeft gedaan, werkte u samen aan de behandeldoelen
 4. Ervaren behandelkwaliteit met items als heeft u vertrouwen in de vakbekwaamheid van de fysiotherapeut, bent u helemaal tevreden over de behandeling fysiotherapie, kunt u de dagelijkse bezigheden beter uitvoeren door de behandeling.

Op thema gedetailleerd valt op dat: alle items bij iedereen evenwichtig scoren

Conclusies

 • De animo van cliënten om mee te doen aan het tevredenheidsonderzoek is niet groot. Vaak wordt aangegeven “al weer een enquête”! Tot nu toe hebben 163 cliënten meegedaan.
 • De oudere cliënt en/of de cliënt die geen gebruik maakt van e-mail en de cliënten die aan huis behandeld worden gemist. Om de enquête in te kunnen vullen moet een cliënt ook over bepaalde vaardigheden kunnen beschikken.
 • Zowel op thema-niveau als op itemniveau zijn er op praktijkniveau en of therapeut-niveau geen afwijkingen (positief of negatief t.o.v. het gemiddelde)
 • De feedback vanuit de open vragen geeft geen directe verbeterpunten.
 • Het meedoen met Fysio Prestatie Monitor is een verplichting vanuit diverse zorgverzekeraars. De feedback op praktijkniveau en therapeutniveau maakt processen meer transparant maar zorgt in onze praktijk alleen voor een bevestiging/overzicht en niet voor verbeterpunten.
 • De gerichte enquêtes op praktijkniveau en het cliëntenforum zorgen voor meer input