Nieuwsbrief juni

Nieuwsbrief juni 2018

 

Scholing en bijeenkomsten

De afgelopen maand zijn we weer naar veel scholingen en bijeenkomsten geweest en hebben we weer veel bijgeleerd. Zo is Marian op 14 mei naar een bijeenkomst geweest in het Jeroen Bosch Ziekenhuis over rugproblematiek.

Elizabeth is in mei gestart met de cursus ‘motivational interviewing’. Dit is een benadering om mensen te helpen hun problemen te onderkennen en om hen aan te zetten tot verandering.

Op 18 mei zijn Marian en Ingrid naar de cursus niet-lineair trainen in Utrecht geweest. Ze hebben hier bijgeleerd over een trainingsmethodiek waarbij wordt gevarieerd tussen krachttraining en duurtraining om een zo optimaal mogelijk trainingsresultaat te behalen.

Op 28 mei was Wilma bij een bijeenkomst van het Rugnetwerk en ViaSana waar een start is gemaakt voor een goede samenwerking. Ze hebben twee casussen besproken vanuit het oogpunt van orthopeden en fysiotherapeuten en dit gaf meer inzicht in elkaars beroep en werkzaamheden. Er zullen de komende tijd nog meer bijeenkomsten plaatsvinden om zo de beste zorg voor de rug-patiënt te realiseren.

Peer review

De therapeuten van onze praktijk staan ingeschreven bij Keurmerk Fysiotherapie. Deze stichting is een onafhankelijk kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten en voor fysiotherapiepraktijken. Om ingeschreven te staan moet je aan een aantal eisen voldoen. Een van de eisen is dat iedere therapeut drie keer per jaar deelneemt aan een zogenaamde Peer Review. Dit is een bijeenkomst van een groepje fysiotherapeuten van verschillende praktijken. Tijdens zo’n bijeenkomst wordt er door een van de groepsleden een presentatie gegeven en wordt er een filmpje getoond. Aan de hand hier van worden er vraagstellingen en /of casussen besproken. Deze bijeenkomsten doen wij samen met een praktijk uit Helmond.

BBQ

Begin juni hebben we met alle collega’s en aanhang een lekkere BBQ gehad bij Dionne. Ondanks dat de weergoden ons niet heel gunstig gezind waren hebben we een gezellige en geslaagde avond gehad. Bedankt Dionne en Pieter voor de gastvrijheid!

Kleine reminder

Indien u komt sporten in ons trainingscentrum of wekelijks met uw fysiotherapeut oefent in onze zaal vragen wij u om een handdoek mee te brengen. Dit vanwege de hygiëne voor uzelf en voor anderen en voor de bescherming van onze apparatuur.

Ook wanneer u wordt behandeld door een van onze fysiotherapeuten vragen

wij u om zelf een handdoek mee te brengen. Daarnaast vragen we aan de cliënten van het trainingscentrum om na het gebruik van een apparaat de handvaten en zitting even af te doen met het daarvoor aanwezige schoonmaakmiddel en papier.

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking!

 

Zomer

Gedurende de zomerperiode zijn de praktijk en  het trainingscentrum gewoon open.

Indien uw fysiotherapeut vakantie heeft kunt u in overleg altijd bij een van de collega’s terecht.

Mogelijk zullen er in rustige periodes trainingsgroepen samengevoegd worden. Uw vaste trainer brengt u hiervan op de hoogte. Wanneer u na uw vakantie weer wilt starten met trainen, neem dan zelf even contact met ons op om af te spreken op welke dag en tijd u terecht kunt.

Wij wensen u een fijne zomer toe!