Kwaliteitszorg door samenwerking

In het kader van verbetering van de kwalliteit van zorg heeft er onlangs een “peerreview” plaatsgevonden. Een peerreview is een van de voorwaarden is om Pluspraktijk te blijven. Het Therapeutisch Centrum van Berkel uit Schijndel en Fysiotherapie Ruyssenaars  van den Broek uit Helmond hebben aan bedrijfsarts Gera Appels van Medicum Consult gevraagd een presentatie te geven over de taken en bevoegdheden van bedrijfsartsen.

Voor ons als fysiotherapeuten was het o.a. verhelderend om te horen welke stappen er dienen te worden gezet in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter en waar de verantwoordelijkheden liggen in dit proces. Verder hebben we vragen (over en weer) kunnen stellen om de communicatie tussen de fysiotherapeut en Bedrijfsarts te verbeteren/ vergemakkelijken.

Het is van onze doelstellingen een verantwoorde terugkeer naar werk te realiseren voor onze cliënten.

Als Pluspraktijk hebben we bewezen dat we kwalitatief hoogwaardig en doelmatig kunnen werken, zodat u de beste zorg kan en mag verwachten.