Nieuwsbrief april 2020

Aangezien we in een rare tijd zitten in verband met het Coronavirus, willen we u toch nog zo veel mogelijk op de hoogte houden.

Waar zijn wij op dit moment mee bezig in de praktijk? Tevens een stukje informatie over schouderklachten. Mogelijk geeft u dit een richtlijn als deze bij u aanwezig zijn.

 

 

 

Bereikbaarheid:

Hierbij willen we u nog mededelen dat wij van maandag tot en met vrijdag van 9.00u tot 12.00u telefonisch bereikbaar zijn voor al uw vragen. Als u dan een specifieke therapeut nodig heeft, die er op dat moment niet is, wordt dit voor hem/haar genoteerd. Er zal dan zo snel als mogelijk contact met u worden opgenomen door de desbetreffende therapeut. Mailen kan natuurlijk altijd en er wordt dan ook zo snel mogelijk door de desbetreffende therapeut geantwoord!

 


Video’s op facebook

Een aantal collega’s hebben in maart, samen meerder video’s gemaakt met oefeningen die u thuis kunt doen. De video’s worden aangeboden op Facebook, Youtube en website Als u geen facebook heeft, maar wel graag in beweging wilt blijven met onze oefeningen, tips en adviezen, mail dan even naar info@fysiovanberkel.nl. Zo kunnen we voor u via Physitrack een passend programma maken.

 


Hierhebikpijn.nl

Op onze website www.fysiovanberkel.nl, staat onderaan de site een link naar hierhebikpijn.nl. Als u pijnklachten heeft en u wilt hierover op afstand advies van ons in winnen dan kunt u de vragenlijst geheel invullen. Uw ingevulde vragenlijst komt bij ons in de mail aan, op die manier kunnen we u benaderen om op maat adviezen en oefeningen te geven.


Adviezen voor schouderklachten

Schouderklachten kunnen meerdere oorzaken hebben. De pijn kan vanuit de schouder zelf komen, maar ook uitstralen naar de schouder vanuit de nek of bovenrug. De pijn komt meestal door een stoornis in het bewegen van de schoudergordel. Indien de belasting op de schouder voor langere tijd hoger ligt dan de belastbaarheid kan dit zorgen voor pijnklachten. Een trauma of blessure kan natuurlijk ook de oorzaak zijn.

Het beloop

Het beloop van schouderpijn is moeilijk te voorspellen. 23% van de mensen met schouderpijn herstelt spontaan van hun pijnklachten binnen 1 maand, 44% herstelt volledig binnen 3 maanden. Na een jaar heeft 41% nog steeds klachten of zijn de klachten teruggekeerd. Schouderklachten kunnen een langdurig en recidiverend (terugkerend) beloop hebben.

Adviezen

Bij heftige acute klachten is verstandig om voor korte tijd de activiteiten aan te passen. Het is belangrijk om de arm in meerdere richtingen te blijven bewegen binnen de pijngrens. Als de pijn wat minder wordt is het verstandig om de normale activiteiten weer geleidelijk te hervatten en niet af te wachten tot de pijn volledig weg is.

Hieronder een aantal oefeningen die gedaan kunnen worden in de acute fase. Let wel: bewegen BINNEN de pijngrens. Probeer de oefeningen meerdere keren per dag te doen met ongeveer 10 herhalingen.

 

 

 

Schouder geheel laten hangen en rustig rondjes draaien met de schouder

 

 

 

 

 

Probeer zo ver het gaat met de hand omhoog te kruipen tegen de muur. Stop wanneer de pijn komt en glijd langzaam naar beneden.

 

 

 

Hieronder de links naar onze site waar die informatie en oefeningen uitgebreid staat omschreven.

https://www.fysiovanberkel.nl/schouderpijn/

https://www.fysiovanberkel.nl/wp-content/uploads/2015/05/oefenfolder_schouderklachten_zonder_logo.pdf

 

Sluiting praktijk vanwege Coronavirus

Gezien de laatste ontwikkelingen rondom de verspreiding van het Corona virus, en dan met name in de gemeente Meierijstad, vinden wij het niet langer meer verantwoord om als fysiotherapie praktijk open te blijven voor reguliere fysiotherapeutische zorg. De praktijk zal daarom in ieder geval vanaf 21 maart tot 28 april gesloten voor fysiotherapie behandelingen.

Voor noodgevallen worden uitzonderingen gemaakt. Dit zal gebeuren in overleg met uw therapeut en/of uw huisarts.

 

Bent u op dit moment onder behandelingen van een van onze therapeuten, dan wordt u persoonlijk benaderd om de voortgang samen te bespreken.

Telefonische en zelfs video consulten kunnen worden ingezet om u te voorzien van advies en eventueel oefeningen.

 

Mocht u gezondheidsklachten hebben, en u denkt dat wij hierbij kunnen helpen/ ondersteunen: Neem contact op met de praktijk via telefoon (inclusief voicemail) en/ of mail. U zult altijd een antwoord krijgen. De praktijk is op werkdagen, tijdens kantoor uren, bereikbaar.

 

Voor verdere ontwikkelingen vragen wij u ook onze website; www.fysiovanberkel.nl en facebook in de gaten te houden.

 

Hopelijk is deze bizarre situatie snel voorbij en mogen wij u weer snel persoonlijk ontmoeten in onze praktijk.

 

Wij wensen u veel gezondheid toe! met hartelijke groet,

Fysiotherapie van Berkel

Frank Dekkers

Trainingen afgelast

Beste mensen/ sporters,
Gebaseerd op de recente richtlijnen vanuit het RIVM zijn we genoodzaakt per direct alle trainingsactiviteiten in ons trainingscentrum, maar ook de FysioFit trainingen per direct te staken.
Deze maatregel zal in ieder geval tot 6 april duren. Jullie worden via de website en nieuwsbericht(en) op de hoogte gehouden van de meest recente ontwikkelingen.
We doen ons best jullie persoonlijk te benaderen (mail, facebook, telefonisch), maar dit zal misschien niet mogelijk blijken. Indien dit het geval mocht zijn; hopen we op jullie begrip!
De praktijk zelf blijft gewoon open om individuele (en kleine groeps-) behandelingen mogelijk te maken. 
We bekijken op dit moment de mogelijkheden tot het aanbieden van videoconsulten. Zodra dit mogelijk is, laten we dit via de website weten.
Wij wensen u veel gezondheid toe!
Met vriendelijke groet,
Namens Fysiotherapie van Berkel
Frank Dekkers

Coronavirus

Voor ons beleid ten aanzien van virussen. We volgen de actuele adviezen van het RIVM.

 

Wat doet Fysiotherapie van Berkel ter voorkoming van virussen?

We volgen de laatste richtlijnen/ Adviezen vanuit het RIVM en het Keurmerk Fysiotherapie

De volgende adviezen zijn gegeven:

 • Geen handen schudden ter verwelkoming
 • Handen wassen (zowel therapeut als cliënt) voor en na de behandeling
 • Het vermijden van contact aan het gezicht en/ of neus
 • Regelmatig schoonmaken van oppervlakten waarop besmetting kan plaatsvinden

Wat verwachten we van u als cliënt?

 • Bedek uw mond en neus met een papieren zakdoekje wanneer u niest of hoest, gooi de zakdoekjes meteen weg
 • Heeft u geen zakdoekjes bij de hand, bedek uw mond en neus dan met uw arm (elleboog), dus niet met uw hand
 • Was regelmatig uw handen (eventueel is er alcohol ter ontsmetting ter beschikking)

Blijf thuis als u symptomen heeft als koorts, verkoudheid, kortademigheid en hoesten.

(bij twijfel overleg telefonisch met de praktijk)

 

Hoe kun je verspreiding van virussen voorkomen in het Trainingscentrum?

 • Zorg ervoor dat je de fitnessapparaten goed schoonmaakt!
 • Was regelmatig je handen

 

 • Bedek je mond en neus met een papieren zakdoekje wanneer je niest
 • Gooi de zakdoekjes meteen weg

 

 • Heb je geen zakdoekjes bij de hand, bedek dan je mond en neus dan met je arm (elleboog), dus niet met je handen

 

 • Blijf thuis als je symptomen hebt als hoesten/ niesen/ kortademigheid of koorts

 

Nieuwsbrief februari-maart

Jubilaris in ons midden!

We zijn trots te kunnen melden dat Ben Merx, deelnemer van het trainingscentrum,  geëerd is met een koninklijke onderscheiding tot lid in de orde van Oranje Nassau voor onder andere zijn verdiensten bij de seniorenraad Meierijstad.

Ben: Van harte gefeliciteerd met deze blijk van waardering voor je inzet en  werkzaamheden in de gemeente Meierijstad.

 

Nederlanders zijn het meest tevreden over hun fysiotherapeut:

Volwassenen zijn over het algemeen tevreden over hun zorgverleners. Zorgverleners krijgen rapportcijfers rond de 8, waarbij de fysio- of oefentherapeut en tandarts met respectievelijk een 8,1 en 8,0 de hoogste cijfers krijgen. De huisarts en de psycholoog, psychiater of psychotherapeut krijgen een 7,8. Dit blijkt uit het onderzoek Belevingen 2018 van het CBS

Weetjes:

In 2019 zijn er 3,84 miljoen mensen behandeld door een fysiotherapeut, dit is 22% van de Nederlandse bevolking.

 • Van de totale Nederlandse zorguitgaven wordt slechts 1,5% besteed aan fysiotherapie.
 • Meest voorkomende aandoeningen zijn Rugklachten (40%), Knie/ onderbeen/ voet (17%) en bekken/ bovenbeen (11%).
 • Bij 90,6% van de behandelingen behalen we het vooraf afgesproken behandeldoel

Verstuikte enkel:                              

Wat kun je zelf doen?

 

Begin zo snel mogelijk met koelen, liefst nog met de schoen aan. Houd de geblesseerde enkel 15 tot 20 minuten onder koud stromend water. Je kunt ook koelen met ijs. Zorg dat je het ijs niet direct op de huid aanbrengt, maar in een washandje of een handdoek. Zo voorkom je dat de huid bevriest. Herhaal het koelen vier of vijf keer. Kun je daarna nog steeds niet steunen op de geblesseerde enkel of is je enkel toch dik en pijnlijk geworden?
Ga dan naar je huisarts of je fysiotherapeut.

 

 

80% van de jongeren beweegt te weinig:

Vier van de vijf jongeren wereldwijd beweegt dermate weinig dat het schadelijk is voor hun gezondheid, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN (WHO) in een rapport.  De jongeren voldeden niet aan de aan de aanbeveling van de WHO om minstens een uur aan lichaamsbeweging te doen, zoals wandelen, spelen, fietsen of deelnemen aan georganiseerde sporten.

De auteurs van het rapport noemen de ontwikkeling zorgwekkend, omdat regelmatige fysieke activiteit een groot aantal gezondheidsvoordelen biedt, van een verbeterde hart- en longfunctie en verminderde obesitas tot een betere cognitieve functie, waardoor leren gemakkelijker wordt.

 

 

 

Kent u deze website al?

 

www.defysiotherapeut.com

Op deze site kunt u allerlei informatie vinden met betrekking tot ons vak.

 

Kwaliteitszorg door samenwerking

In het kader van verbetering van de kwalliteit van zorg heeft er onlangs een “peerreview” plaatsgevonden. Een peerreview is een van de voorwaarden is om Pluspraktijk te blijven. Het Therapeutisch Centrum van Berkel uit Schijndel en Fysiotherapie Ruyssenaars  van den Broek uit Helmond hebben aan bedrijfsarts Gera Appels van Medicum Consult gevraagd een presentatie te geven over de taken en bevoegdheden van bedrijfsartsen.

Voor ons als fysiotherapeuten was het o.a. verhelderend om te horen welke stappen er dienen te worden gezet in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter en waar de verantwoordelijkheden liggen in dit proces. Verder hebben we vragen (over en weer) kunnen stellen om de communicatie tussen de fysiotherapeut en Bedrijfsarts te verbeteren/ vergemakkelijken.

Het is van onze doelstellingen een verantwoorde terugkeer naar werk te realiseren voor onze cliënten.

Als Pluspraktijk hebben we bewezen dat we kwalitatief hoogwaardig en doelmatig kunnen werken, zodat u de beste zorg kan en mag verwachten.

Voorkom verspreiding van griep

 • Was regelmatig uw handen
 • Bedek uw mond en neus met een papieren zakdoekje wanneer u niest
 • Gooi de zakdoekjes zorgvuldig weg
 • Heeft u geen zakdoekjes bij de hand, bedek uw mond en neus dan met uw arm (elleboog), dus niet met uw hand
 • Blijf thuis als u ziek bent

Zorgverzekering 2020

Het nieuwe jaar komt steeds dichter bij. Denkt u daarom alvast na over hoe u in 2020 verzekerd bent voor fysiotherapie? Verwacht u gebruik te moeten gaan maken van fysiotherapie, dan is het aan te bevelen om de aanvullende polissen bij de verschillende zorgverzekeraars goed te bekijken!  Voor meer info; zie ook de diverse zorgvergelijkers op internet.

 

Zomerperiode

Zomerperiode

Gedurende de zomerperiode zijn de praktijk en  het trainingscentrum gewoon open.

Indien uw fysiotherapeut vakantie heeft kunt u in overleg altijd bij een van de collega’s terecht.

Mogelijk zullen er in rustige periodes trainingsgroepen samengevoegd worden. Uw vaste trainer brengt u hiervan op de hoogte. Wanneer u na uw vakantie weer wil starten met trainen, neem dan zelf even contact met ons op om af te spreken op welke dag en tijd u terecht kunt.

Wij wensen u een fijne zomer!

Nieuwsbrief april-mei

Nieuwsbrief april-mei 2019

Zorgplan Praktijk

Met veel trots kunnen wij u melden dat Therapeutisch Centrum van Berkel op 22 maart de HCA Audit voor de Zorgplan Praktijk (voorheen Plus Praktijk) wederom heeft behaald!

Dit betekent dat wij ook de komende twee jaar weer door de zorgverzekeringen erkend worden als Top Fysiotherapie Praktijk. Hierdoor bent u verzekerd van de best mogelijke zorg binnen de fysiotherapie.

Tijdens de audit werd er onder andere getoetst op:

 • Cliëntenzorg
 • Professioneel handelen
 • Veiligheid
 • Inrichting van de praktijk

Zie voor meer informatie; https://www.healthcareauditing.nl/fysiotherapie/praktijkaudit-fysiotopics/

Scholing

We zijn weer druk bezig (geweest) met het volgen van scholing en het bijwonen van bijeenkomsten.

Zo heeft Elizabeth in april haar laatste lesweek van haar opleiding Sportfysiotherapie. In deze week heeft ze ook haar theorie- en praktijkexamen. Om de opleiding helemaal af te ronden moet ze in de maanden na de examens nog enkele andere opdrachten uitvoeren. We wensen haar veel succes met deze laatste loodjes!

In april is Ingrid naar de bijeenkomst van COPD-netwerk Fysuvo geweest. Hier is gesproken over ademspiertraining en over de nieuwe regelgeving rondom de vergoedingen van fysiotherapie bij COPD.
Mark is naar een bijeenkomst geweest van Echonetwerk Brabant. Het onderwerp van de bijeenkomst was het creëren van uniformiteit van echografisch onderzoek bij carpaal tunnel syndroom. Na de presentatie was er ruimte om de geleerde theorie toe te passen in de praktijk.

Ondertussen is Gemma ook nog steeds druk bezig met

haar eerste jaar van de opleiding tot manueel therapeut.

 

Gratis Proefles Fysio Fit (Mama)

De afgelopen tijd zijn er wat veranderingen geweest in de Fysio Fit trainingen. Zo zijn we op maandagochtend gestart met een nieuwe groep om 9.00u buiten en is de avond-groep verhuist naar donderdagavond 19.15u binnen in de zaal van EBC Noord. In april en mei kunt u een gratis proefles volgen in deze groepen. Heeft u zin om mee te trainen?

Neem contact met ons op via 073-5475454 of info@fysiovanberkel.nl

of vraag er naar bij uw fysiotherapeut of trainer.

 

Parkeerplaats toch nog te gebruiken na 1 mei

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving is het huurcontract van de parkeerplaats naast de praktijk toch niet per 1 mei 2019 opgezegd. Dit betekend dat we tot nader bericht gewoon gebruik kunnen blijven van de parkeerplaatsen.

Het contract kan vanaf 1 mei per direct opgezegd worden. Mocht dit het geval zijn zorgen wij ervoor dat u zo snel mogelijk hiervan op de hoogte gebracht wordt.