Tarieven Fysiotherapie

Behandeling fysiotherapie € 34,00
Behandeling oefentherapie € 34,00
Behandeling manuele therapie € 45,50
Fysiotherapeutisch consult € 60,00
Screening: d.w.z. zonder verwijzing € 15,25
Intake en onderzoek na screening € 48,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 48,00
Groepsbehandeling fysiotherapie 3 personen € 22,70
Groepsbehandeling fysiotherapie 4 personen € 17,00
Eenvoudig rapport € 33,00
Uitgebreid rapport € 68,00
Toeslag behandeling aan huis € 16,00
Toeslag behandeling instelling € 8,50
Toeslag buiten reguliere werktijd € 12,00
Telefonisch consult € 15,00
Meervoudige zorg (lange zitting) € 45,50
Niet nagekomen afspraken € 29,00