Tarieven Fysiotherapie

Behandeling fysiotherapie € 36,00
Behandeling manuele therapie € 47,75
Intake / onderzoek / screening zonder verwijzing € 66,50
Intake / onderzoek / screening na verwijzing € 50,50
Groepsbehandeling fysiotherapie 3 personen € 31,00
Groepsbehandeling fysiotherapie 4 personen € 25,25
Eenvoudig rapport € 36,00
Uitgebreid rapport € 72,00
Toeslag behandeling aan huis € 17,00
Toeslag behandeling instelling € 9,00
Toeslag buiten reguliere werktijd € 12,75
Telefonisch consult € 15,75
Meervoudige zorg (lange zitting, 45 min) € 54,00
Niet nagekomen afspraken € 31,00