Informatie over vergoedingen / betalingen in de fysiotherapie in 2017

Fysiotherapie zit gedeeltelijk in het basispakket van de zorgverzekering. Wat u precies vergoed krijgt, hangt af van uw leeftijd en de reden waarom u fysiotherapie krijgt. U kunt zich aanvullend verzekeren voor fysiotherapie die niet in de basisverzekering zit.

Fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering:

 • Jongeren tot 18 jaar krijgen maximaal de eerste 18 behandelingen vergoed.  Jongeren met een chronische aandoening kunnen alle behandelingen voor fysiotherapie vergoed krijgen. De aandoening moet op de lijst met chronische aandoeningen staan (zie bijgevoegde lijst).
 • Heeft u (18 jaar en ouder) een chronische aandoening die op de chronische lijst staat (zie bijgevoegde lijst)? Dan krijgt u fysiotherapie vergoed vanaf de 21e behandeling. U betaalt de eerste 20 behandelingen dus zelf. Deze 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar. Dit met uitzondering van Claudicatio Intermittens graad 2 of 3 Fontaine. Hierbij staat een vergoeding vanuit de basisverzekering  gedurende 1 jaar met een maximum van 37 behandelingen.

Fysiotherapie vergoed uit Aanvullende verzekering

Heeft u een aanvullende zorgverzekering? Dan krijgt u mogelijk meer behandelingen vergoed. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering en vraag uw zorgverzekeraar ook naar de hoogte van eventuele vergoedingen en of u een eigen bijdrage moet betalen. Indien u geen aanvullende verzekering heeft afgesloten komen de behandelingen fysiotherapie dus niet voor vergoeding voor uw verzekering in aanmerking, maar dient u zelf te betalen. Dit is ook het geval indien het budget fysiotherapie niet toereikend is voor het aantal behandelingen dan u hebt gehad. U heeft geen verwijsbrief van de huisarts nodig (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie).

Eigen risico

Bij de basisverzekering is er sprake van een verplicht eigen risico. Het verplicht eigen risico is in 2017 vastgesteld op € 385,00. Dat betekent dat, als u in het nieuwe jaar zorgkosten (bijvoorbeeld voor het ziekenhuis en medicijnen) maakt die onder de basisverzekering vallen, u eerst het eigen risico bedrag zelf moet betalen. Daarna worden alle kosten volgens de polisvoorwaarden uit de basisverzekering vergoed. Het eigen risico geldt dus niet voor de kosten uit de aanvullende verzekering.

Algemeen

 • De contracten, basis- en aanvullende verzekering, die u met een zorgverzekeraar heeft afgesloten vallen buiten onze verantwoordelijkheid. Wij zijn er niet verantwoordelijk voor indien u onvoldoende verzekerd bent. U kunt bij uw verzekering navragen wat de vergoedingsregeling voor fysiotherapie voor u is;
 • In 2017 hebben wij in principe met elke verzekeraar een contract getekend. De rekeningen van behandelingen, die vallen onder uw aanvullende verzekering, gaan rechtstreeks naar die zorgverzekeraar. Indien met uw verzekeraar daar geen afspraken over gemaakt kunnen worden, zal de nota naar u verzonden worden;
 • Behandelingen die buiten uw verzekeringsdekking vallen worden rechtstreeks bij u in rekening gebracht;
 • Bij het niet of niet tijdig afzeggen van een afspraak (24 uur van te voren) wordt een tarief van € 29,00 bij u in rekening gebracht. U krijgt hiervoor een nota toegestuurd;
 • Declaraties dienen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Daarna wordt een herinneringsnota naar u verstuurd met een betaaldatum van 14 dagen. Daarna wordt het openstaande bedrag met rente en eventueel gemaakte kosten van een incassobureau bij u opnieuw in rekening gebracht.

LIJST MET CHRONISCHE AANDOENINGEN

Hieronder zijn de aandoeningen weergegeven die vanaf 1 januari 2015 in bijlage 1 van het
Besluit zorgverzekering zijn genoemd. Tevens is daarbij aangegeven welke maximale
behandelduur zal worden vergoed.

1. Aandoeningen van het zenuwstelsel:

 • cerebrovasculair accident;
 • ruggenmergaandoening;
 • multipele sclerose;
 • perifere zenuwaandoening indien sprake is van motorische uitval;
 • extrapyramidale aandoening;
 • motorische retardatie of een ontwikkelingsstoornis van het zenuwstelsel en hij jonger is dan 17 jaar;
 • aangeboren afwijking van het centraal zenuwstelsel;
 • cerebellaire aandoening;
 • uitvalsverschijnselen als gevolg van een tumor in de hersenen of het ruggenmerg dan wel als gevolg van hersenletsel;
 • radiculair syndroom met motorische uitval. De maximale behandelduur is drie maanden;
 • spierziekte;
 • myasthenia gravis.

 2. Aandoeningen van het bewegingsapparaat

 • aangeboren afwijking;
 • progressieve scoliose;
 • juveniele osteochondrose en hij/zij jonger is dan 22 jaar;
 • reflexdystrofie;
 • fractuur als gevolg van morbus Kahler, botmetastase of morbus Paget;
 • frozen shoulder (capsulitis adhaesiva). De maximale behandelduur is twaalf maanden;
 • hyperostotische spondylose (morbus Forestier);
 • collageenziekten;
 • status na amputatie;
 • whiplash. De maximale behandelduur is drie maanden. Als hierna nog sprake is van de trias bewegingsverlies, conditieverlies en cognitieve stoornissen, kan deze periode verlengd worden met maximaal zes maanden;
 • postpartum bekkeninstabiliteit met een behandelduur van maximaal drie maanden;
 • fracturen als deze conservatief worden behandeld. De maximale behandelduur is zes maanden na conservatieve behandeling.

3. Overige aandoeningen:

 • Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) indien sprake is van stadium II of hoger van de GOLD Classificatie voor COPD;
 • aangeboren afwijking van de tractus respiratorius;
 • lymfoedeem;
 • littekenweefsel van de huid al dan niet na een trauma;
 • status na opname in een ziekenhuis, een verpleeginrichting of een instelling voor revalidatie dan wel na dagbehandeling in een instelling voor revalidatie en de hulp dient ter bespoediging van het herstel na ontslag naar huis of de beëindiging van de dagbehandeling. De maximale behandelduur is twaalf maanden na ontslag naar huis of beëindiging van de behandeling in de instelling;
 • claudicatio intermittens (vasculair) graad 2 of 3 Fontaine. Wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering en wel met een behandelduur van maximaal twaalf maanden en een maximum van 37 behandelingen;
 • weke delen tumoren. De maximale behandelduur is twee jaren na bestraling;
 • diffuse interstitiële longaandoening indien sprake is van ventilatoire beperking of diffusiestoornis.