Verslag bijeenkomst cliëntenforum 05-12-2017

Onderwerp: Verslag cliëntenforum 05-12-2017
Datum: 12-12-2017
Aanwezig namens TCvB: Frank Dekkers en Sanne Vousten

 

Verslag bijeenkomst cliëntenforum 05-12-2017

1.Introductie

Iedereen wordt van harte welkom geheten. Er zijn vier cliënten aanwezig, een cliënt heeft zich afgemeld.  De cliënten hebben zich al aan elkaar voorgesteld en Frank stelt zich kort voor als nieuwe eigenaar van de praktijk en als voorzitter van het cliëntenforum.

2. Bespreken van actielijst van cliëntenenquête januari 2017

 • De tijdelijke parkeerplaatsen blijven een aandachtspunt, de tegels liggen nu niet stabiel.
 • De beschermbuizen zijn prettig bij de Multipower maar worden niet altijd goed teruggeschoven over de stang. Trainers dienen de cliënten hierop te attenderen en ook te vragen of ze de gewichtsschijven eraf willen halen na gebruik.
 • De groepsgrootte van 10 cliënten als max. wordt goed gehanteerd maar soms komen cliënten van een andere groep al vroeg binnen en dat kan ervoor zorgen dat anderen moeten wachten op toestellen. Het kan zijn dat er aparte afspraken zijn gemaakt omtrent de starttijd van cliënten maar dat zijn uitzonderingen. We zullen er strikter op toe zien dat iedereen op zijn eigen groepstijd begint en helpen mee sturen wat iemand gaat doen zodat iedereen alle oefeningen van zijn schema kan doen.
 • Het online plannen voor de fysiotherapie wordt zsm gereed gemaakt. De cliënten geven aan dat ze hopen op een gebruiksvriendelijk systeem en geven als tip dat we het zelf ook regelmatig kunnen testen of alles goed verloopt en duidelijk is.
 • De nota’s van het trainingscentrum worden mogelijk vanaf 2018 digitaal beschikbaar. Het kan zijn dat dit niet per email verstuurd mag worden maar dat een cliënt via een portaal dient in te loggen. Ook hierbij spreken de cliënten uit dat ze hopen op een gebruiksvriendelijk systeem. Verder geeft een cliënt aan het prettig te vinden als er een jaaroverzicht van de kosten zouden gemaakt kan worden. Frank gaat bekijken wat er mogelijk is.
 • Het blijft erg druk met fietsen die (onhandig) geparkeerd staan, soms net voor de ingang. Frank gaat bekijken of de haag verwijderd kan worden en er vaste rekken/ haken/ ect gemaakt kunnen worden zodat er meer ruimte is om de fietsen efficiënt te stallen en waardoor de praktijk toegankelijker wordt.3. Opmerkingen
 • Het is vervelend dat er geen automatische deur of bel aanwezig is voor de cliënten in een rolstoel/ met rollator. We vragen de therapeuten hun eigen cliënten erop te wijzen om evt. via de voordeur binnen te komen door aan te bellen.
 • De zichtbaarheid van de praktijk vanaf de straatkant is slecht, moeilijk te zien dat er een praktijk voor fysiotherapie/ trainingscentrum is omdat het op een woonhuis lijkt. Frank gaat kijken wat de mogelijkheden zijn om dit te verbeteren met evt. een vlag, banner, etc.
 • Er komt in de toekomst een nieuwe fiets met een lage instap. De cliënten geven aan dat het zadel nu te ver voorover staat en je eraf glijdt. Frank gaat kijken of hij hoezen kan bestellen voor de huidige fietsen om dit probleem te verhelpen.
 • Men mist een klok in de wachtkamer. Frank bespreekt waarom ervoor wordt gekozen om deze niet in de wachtkamer op te hangen. Als is er besloten een klok in de gang op te gaan hangen, bij de wandplanken waar nu praktijkinformatie op staat.
 • Men geeft aan dat niet alle cliënten de trainingstoestellen goed schoon maken die ze gebruikt hebben. Dit wordt besproken in het team zodat de trainers hun cliënten hierop kunnen wijzen. Verder zal dit in de nieuwsbrief komen te staan en opgehangen worden in de trainingszaal om iedereen erop te attenderen.
 • Men geeft aan het prettig te vinden dat er regelmatig 1 RM testen worden uitgevoerd, ook als je al langer aan het trainen bent omdat dit toch zicht geeft op hoe je ervoor staat qua kracht. Hier zijn wij het mee eens en doen dit in principe ook bij alle cliënten. Dit wordt nog verder besproken met alle trainers.
 • Er wordt aangegeven dat een conditietest op b.v. de fiets prettig zou zijn omdat diegene de laatste tijd vaker vermoeid is na een korte inspanning. We geven aan dat onze fietstest onvoldoende nauwkeurig is en geen goed beeld kan geven van je longfunctie. Dat dit beter bij de huisarts/ longarts gemeten kan worden.
 • Men geeft aan dat het trainingsschema niet volbracht kan worden in 1 uur en het niet prettig voelt om altijd minstens één oefening niet te kunnen doen ivm tijdgebrek. De trainer gaat het schema met deze cliënt bespreken en gaat bekijken wat het belangrijkste is om te trainen en wat evt. kan vervallen.
 • Men geeft aan dat de overname van de praktijk soepel is verlopen voor cliënten. Dat ze dit als zeer prettig hebben ervaren en het meteen al zeer vertrouwd voelt met Frank.
 • Verder ontvangen we complimenten over de update van het interieur. Het oogt fris en aangenaam.4. Brainstormsessie

Er is helaas geen tijd meer om te brainstormen over de praktijk in de toekomst. Achteraf is er door Sanne en Frank besloten om begin 2018 via een korte vragenlijst/ enquête een aantal cliënten te benaderen over dit onderwerp.

5. Afsluiting

Het cliëntenforum is weer prettig verlopen. De deelnemers worden weer hartelijk bedankt voor hun deelname en hebben een kleine attentie gekregen.