Voorkom verspreiding van griep

  • Was regelmatig uw handen
  • Bedek uw mond en neus met een papieren zakdoekje wanneer u niest
  • Gooi de zakdoekjes zorgvuldig weg
  • Heeft u geen zakdoekjes bij de hand, bedek uw mond en neus dan met uw arm (elleboog), dus niet met uw hand
  • Blijf thuis als u ziek bent